Norma statusu czasu, domyślny typ zamówienia i status zamówienia początkowego

Każdy przedsiębiorca wie, że czas to pieniądz. Oznacza to, że monitorowanie terminów jest kluczowym elementem każdego biznesu.

Orderry przedstawia system monitorowania terminów zamówień, który śledzi przetwarzanie zamówień i zapewnia, że Twoi pracownicy dotrzymują terminów zamówień, które określisz swoim klientom. Skorzystaj z kolumny Termin Realizacji Zamówienia w tabeli zamówień, aby obliczyć pozostały czas realizacji zamówienia docelowego, oraz znaczka Opóźnione, aby monitorować opóźnione zamówienia.

overdue-order.png (60 KB)

Orderry pozwala Ci również na zbudowanie sekwencji statusu zamówienia, co ogranicza listę statusów, do których można przenieść zamówienie z aktualnego statusu. Skonfiguruj uprawnienia pracowników, aby ograniczyć dostęp do zamówień swoim wykonawcom i menedżerom. Ustaw pole komentarza jako wymagane przy zmianie statusu, aby zobaczyć nie tylko zmiany statusu, ale także ich przyczyny.

Nowe Orderry wprowadza normę statusu czasu zamówienia - dozwolony czas dla konkretnego statusu zamówienia. Różne procesy biznesowe wymagają różnych standardów czasowych i jakościowych. Dlatego możesz ustawić wartości norm statusu czasu w dniach, godzinach, a nawet minutach.

status-time-norm.png (66 KB)

Oto przykład: Prowadzisz firmę zajmującą się naprawą smartfonów. W takim przypadku masz fazę diagnostyki w swoich zamówieniach. Znormalizujmy ten etap zamówienia i utwórzmy status diagnostyki. Załóżmy, że diagnostyka zajmie do 30 minut.

Skonfiguruj Orderry dla tego przypadku. Znajdź status diagnostyki, kliknij go dwukrotnie w formularzu statusu zamówienia i zaznacz pole wyboru Norma statusu. Wprowadź wartość 30, wybierz Minuty jako jednostkę miary i zapisz zmiany.

Twoje Orderry oblicza teraz ostateczny termin statusu zamówienia dla statusu diagnostyki. Pozostały czas statusu (lub stan opóźnienia) możesz zobaczyć w kolumnie Ostateczny Termin Statusu w tabeli zamówień. Jeśli masz opóźnienia z niektórymi statusami, w prawym górnym rogu tabeli zamówień pojawi się znaczek Statusy Opóźnień. Kliknij go, aby przefiltrować swoje zamówienia w Orderry według statusów opóźnień.

overdue-status.png (68 KB)

W tabeli zamówień można więc znaleźć dwa typy ostatecznych terminów:

  •         Termin realizacji zamówienia. Ta kolumna wyświetla datę realizacji (tę, którą podałeś klientowi) dla zamówienia docelowego. Ustaw tę wartość w polu Data realizacji;
  •         Status terminu realizacji. To pole przedstawia ostateczny termin dla bieżącego statusu zamówienia docelowego. Funkcjonalność norm czasowych statusu to zaawansowana funkcja dla dojrzałych firm z ustalonymi procesami biznesowymi. Normy statusu są dostępne w planach subskrypcyjnych dla firm, sieci i korporacji.

Przejdź na stronę "Ustawienia > Statusy zamówień", aby ustawić normy dotyczące czasu.

Domyślny typ zamówienia

Orderry wprowadza elastyczną konfigurację zamówienia, która pozwala Ci wybierać spośród wielu typów zamówień z różnymi polami formularza. Jednocześnie możesz utracić krytyczne informacje o zamówieniu lub otrzymać nieprawidłową listę płac, jeśli menedżer przez pomyłkę wybierze niewłaściwy typ zamówienia. Na szczęście Orderry rozwiązuje ten problem za sprawą domyślnego statusu zamówienia.

default-order-type.png (95 KB)

Ta funkcja umożliwia Ci osobne ustawienie domyślnego typu zamówienia dla każdej lokalizacji. Masz do wyboru kilka opcji:

  •         Określ dokładny typ zamówienia. Jeśli Twoja lokalizacja wdraża pojedynczy typ zamówienia, oznacz go jako domyślny;


warranty-order-type-1.gif (110 KB)

  •         Zapamiętaj ostatni. W ten sposób Orderry otwiera okno dialogowe zamówienia z typem zamówienia ostatnio utworzonego;
  •         Nieokreślony. Jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy ręcznie wybierali rodzaj zamówienia, wybierz opcję 'Nieokreślony' i wymagaj od swoich menedżerów, aby wprowadzali typ zamówienia za każdym razem, gdy wypełniają wniosek klienta.
  • not-specified-order-type.gif (94 KB)

Jeśli uważasz, że jest to elastyczne, to się przygotuj - ostatnia aktualizacja Orderry wprowadziła również status początkowego zamówienia.

Status zamówienia początkowego

Być może przywykłeś już do nowego statusu początkowego dla każdego zamówienia, niezależnie od jego rodzaju, co jest bardzo niewygodne. Obecna aplikacja Orderry umożliwia Ci skonfigurowanie niestandardowego statusu zamówienia początkowego dla każdego typu zamówienia. Połącz to z funkcją sekwencji statusu, aby stworzyć doskonałą reprezentację procesów biznesowych dla każdego typu zamówienia w Orderry.

initial-status.png (97 KB)

Przed aktualizacją Orderry menedżerowie mogli omyłkowo wybierać nieprawidłowe statusy z listy. Na szczęście teraz jest inaczej. Dla przykładu utwórz typ zamówienia gwarancyjnego, skonfiguruj początkowy status roszczenia gwarancyjnego i skonfiguruj sekwencję statusu, aby menedżerowie nie mieli niewłaściwych opcji do wyboru.

Wejdź na stronę "Ustawienia > Edytor", wybierz typ zamówienia, kliknij ikonę edycji i z rozwijanej listy wybierz status zamówienia początkowego. Znacząco poprawi to Twój termin realizacji zamówienia i monitorowanie pracowników, a także wyeliminuje czynnik ludzki. Funkcje Status norm czasowych i Status zamówienia początkowego są dostępne w planach subskrypcji Business i Maximum.

comments powered by Disqus