Przypomnienia dla klientów o spotkaniach, szacowanym zysku z zamówień, sprzedaży i o fakturach

Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem i poszerzaniem możliwości Orderry, a dziś chcemy przedstawić Ci najnowsze efekty tej pracy:

  •         przypomnienia dla klientów o nadchodzących wydarzeniach;
  •         szacowany zysk w zamówieniach, sprzedaży i fakturach;
  •         dostęp do połączeń w zamówieniach i klientach.

Pełna lista została podana, teraz omówmy każdy element bardziej szczegółowo ?

Przypomnienia dla klientów o spotkaniu

Rejestracja wizyt klientów jest ważna, ale po co ich dokonywać, jeśli klienci o nich zapominają? Aby temu zapobiec, teraz w Orderry, na stronie "Ustawienia > Powiadomienia", możesz ustawić automatyczne przypomnienia dla klientów o zbliżających się spotkaniach. Wykorzystaj to, aby im przypomnieć o wizycie kuriera, specjalisty lub zaplanowanej wizycie na stacji serwisowej.

Przypomnienia działają w odniesieniu do pola "Zaplanowane na" w zamówieniu, a w szablonie przypomnienia można używać zmiennych {Zamówienie Ustalone na Dzień}, {Czas Trwania Zamówienia} i {Źródło Zamówienia}. Możesz skonfigurować wysyłanie przypomnień w optymalnym dla siebie czasie (minuty, godziny i dni). Wysłane przypomnienia jak również powiadomienia są wyświetlane w kanale wydarzeń dotyczących Zamówień.

Przypomnienia dla klientów o spotkaniu

W ustawieniach powiadomień dodaliśmy również wydarzenie "Czas harmonogramu się zmienił". Podobnie jak w przypadku przypomnień, działa to w odniesieniu do pola "Zaplanowane na" w zamówieniach.

"Zaplanowane na" w zamówieniach

Szacowany zysk w zamówieniach, sprzedaży i fakturach

Rabaty to potężne narzędzie do zatrzymywania i nagradzania klientów. Jednocześnie ważne jest, by nie posuwać się z nimi za daleko, aby firma nie operowała na stracie. Dlatego, aby ułatwić decyzję o tym, czy dać klientowi rabat, w zamówieniach, sprzedaży i księgach rachunkowych pojawił się indeks "Szacowany zysk".

Szacowany zysk w zamówieniach, sprzedaży i fakturach

Jest on obliczany według wzoru (Kwota całkowita) - (Koszt towarów i usług). Rabat podlega potrąceniu tylko wtedy, gdy zostanie dokonany na koszt firmy.

zostanie dokonany na koszt firmy

Logiczne jest, że nie każdy powinien znać szacowany zysk, dlatego na stronie "Ustawienia > Pracownicy" dodaliśmy nowe zezwolenie "Może widzieć szacowany zysk" w grupie "Ogólne".

Dostęp do połączeń poprzez zamówienia i klientów

Pozwolenie "Połączenia" w ustawieniach możliwości pracownika daje dostęp do strony o tej samej nazwie w menu głównym. I nie jest to związane z możliwością pracowników do oglądania połączeń na karcie zamówienia lub karcie klienta. Jeśli więc chcesz bardziej elastycznie skonfigurować możliwość odsłuchiwania nagrań rozmów, skorzystaj z nowego uprawnienia "Może widzieć rozmowy" w grupach "Zamówienia" i "Klienci".

Dostęp do połączeń poprzez zamówienia i klientów

W tej aktualizacji naprawiliśmy również szereg błędów i niedogodności w Orderry.

comments powered by Disqus