1. Orderry
  2. Blog
  3. Aktualności
  4. Nowe możliwości pracy z wyrobami w Orderry: wyszukiwania według IMEI ta inne aktualizacje

Nowe możliwości pracy z wyrobami w Orderry: wyszukiwania według IMEI ta inne aktualizacje

update-march-improvements.png (38 KB)

Dwa tygodnie temu Orderry przedstawiliśmy wielką aktualizację “Raport Analityczny”, zupełnie nowego narzędzia analitycznego dla kierowników biznesu. Więc jeśli jeszcze o tym nie wiesz, koniecznie przeczytaj w poprzednim artykule. A dzisiaj chcemy opowiedzieć o kilku innych przydatnych ulepszeniach w pracy z wyrobami w Orderry, w tym:

  • wyszukiwania wyrobów według IMEI;
  • prawo do tworzenia pozycji w katalogu wyrobów;
  • grupa, marka i model wyrobu w eksportowaniu raportu „Zysk wg zamówień”;
  • wyświetlanie całkowitej kwoty towarów w oknie “Spisania na straty”;
  • akceptacja płatności w statusach grupy „Gotowe”;
  • wyświetlanie grupy wyrobu w tabeli zamówień i kolumna „Kampania reklamowa” w tabeli zgłoszeń.

Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo każdemu punktowi.

Szukaj wyroby według IMEI

Świetna wiadomość dla tych użytkowników, którzy przeszli na używanie wyrobów: możesz ponownie korzystać z wykrywania urządzeń według IMEI. Ta funkcja działa tak samo jak wcześniej: wpisz 15-cyfrowy kod w pole IMEI. W razie braku takiego urządzenia w bazie, pola „Grupa”, „Marka” i „Model” zostaną uzupełnione automatycznie. Po tym, jak zamówienie zostanie zapisane, Orderry automatycznie utworzy urządzenie na stanie magazynowym.

imei-checker-en.gif (96 KB)

Dla użytkowników, którzy nie przeszli na używanie wyrobów, nie jest to możliwe, ponieważ system nie może przesyłać danych do  niestandardowych pól. Dlatego zalecamy jednak prowadzenie ewidencji wyrobów w Orderry, korzystając z tej instrukcji.

Prawo do tworzenia pozycji w przewodniku wyrobów

Kontynuując temat wyrobów, chcielibyśmy opowiedzieć jeszcze jedną dobrą wiadomość. 

Wcześniej jednym z minusów korzystania z wyrobów było to, że wchodząc do grupy, marki lub modelu wyrobu pracownicy mogli popełnić błąd, przez co nie potrafili znaleźć odpowiedniego wyrobu w katalogu i po prostu tworzyli kolejne. Teraz można to łatwo poprawić dzięki nowemu uprawnieniu „Może tworzyć pozycje w katalogu towarów” w bloku „Zamówienia”.

asset-directory-items-permission-en.png (49 KB)

Oznacza to, że pracownicy, którzy nie mają tego uprawnienia, będą mogli wybierać tylko istniejące wartości z listy i nie będą tworzyć tych samych elementów katalogu. Oznacza to też, że później nie będziesz musiał szukać duplikatów wyrobów, aby je połączyć.

Możesz włączyć / wyłączyć to prawo w ustawieniach roli na stronie „Ustawienia> Pracownicy”.

Grupa, marka i model wyrobu w eksportowaniu raportu „Zysk wg zamówień”

Wcześniej w wyeksportowanym pliku raportu „Zysk wg zamówieniach” wszystkie informacje o wyrobie były umieszczone w jednej kolumnie. Teraz w dokumencie grupa, marka, model, modyfikacja i numer seryjny wyrobu są wyświetlane w oddzielnych kolumnach.

Przedpłaty i Płatności za zamówienia w statusach grupy „Gotowe”

Ostatnio musieliśmy wyłączyć możliwość dokonywania płatności w zamówieniach, które mają status grupy „Gotowe”, aby poprawić logikę Sald i zapobiec błędom. Ale teraz możesz ponownie akceptować płatności w tych statusach: w zakładce „Płatności” znajdują się przyciski „+ Przedpłata” i „- Wypłata”.

prepayment-payout-for-done-orders-en.png (23 KB)

Obecnie nie można przyjmować płatności tylko w statusach „Zamknięte”, również takie zlecenia mogą edytować tylko użytkownicy z odpowiednim uprawnieniem.

Grupa wyrobu w tabeli Zamówień

Teraz w tabeli zamówień możesz zobaczyć pełną informację o wyrobach wraz z ich grupą. Aby to zrobić, dostosuj wyświetlanie kolumn tabeli, zaznaczając pole wyboru „Grupa”, które znajduje się bezpośrednio pod wyrobem.

asset-group-en.png (45 KB)

Kolumnę można ustawić w dowolnym dogodnym dla siebie miejscu oraz filtrować tabelę według niej.

Kampanie reklamowe w tabeli zgłoszeń

Kontynuujemy temat kolumn w programie. W tabeli na stronie Zgłoszeń możesz teraz włączyć kolumnę„Kampania reklamowa”, aby od razu wizualnie ocenić, które kanały marketingowe przyniosły więcej leadów.

lead-ad-campaign-en.png (63 KB)

Ilość towarów w oknie dialogowym spisań na straty

Wcześniej w oknie dialogowym do przeglądania dokumentu spisów na straty można było zobaczyć tylko ilość towarów, a ich sumę — tylko i wyłącznie w ogólnej tabeli dokumentów. Naprawiliśmy to. Teraz w oknie dialogowym spiasań na straty możesz zobaczyć zarówno kwotę każdego towaru i jego koszt, i nawet całkowitą kwotę całego dokumentu.

write-off-amount-en.png (12 KB)

Żadna aktualizacja Orderry nie jest kompletna bez naprawy zidentyfikowanych błędów. Tym razem ta lista zawiera zwijanie słów w komentarzach do zamówień, dodanie zdjęcia do zamówienia z wersji mobilnej programu oraz inne małe błędy, naprawa których pozytywnie wpłynie na przebieg pracy w Twojej firmie. Trzymaj się.

comments powered by Disqus