Szkice przyjęć na stan magazynowy, ulepszone okno dialogowe przyjęcia, szablon numeru seryjnego

Żaden wirus nie powstrzyma nas przed ulepszaniem Orderry. Zobacz co obejmuje obecna aktualizacja Magazynu:

  •         ulepszony dialog wysyłki oraz możliwość zapisywania wersji roboczych przyjęć na stan magazynowy;
  •         nowe uprawnienia pracowników do zarządzania magazynem;
  •         ustawianie szablonu numeru seryjnego;
  •         ulepszone wyszukiwanie zapasów.

Aby poznać wszystkie szczegóły, czytaj dalej ?

Nowe okno dialogowe do przyjęcia na stan magazynowy

Teraz dialog przyjęcia na stan magazynowy w Orderry jest łatwiejszy, wygodniejszy i bardziej zrozumiały. Zawiera również nowe funkcje, o których teraz opowiemy.

Nowe okno dialogowe do przyjęcia na stan magazynowy

Wprowadź liczbę produktów lub wygeneruj numery seryjne, wybierz komórkę, ustaw gwarancję dostawcy i ceny w nowym wygodnym wyskakującym okienku przyjęcia istniejącego produktu.

wyskakującym okienku przyjęcia istniejącego produktu

Jeśli wkleisz do pola wejściowego nazwę lub kod kreskowy, kod lub SKU nieznanego produktu, Orderry zaproponuje opcję "+ Utwórz produkt".

Orderry zaproponuje opcję "+ Utwórz produkt"

Kliknij przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Nowy produkt. Teraz możesz od razu dodać zdjęcie, wszystkie niezbędne identyfikatory, określić minimalne i maksymalne stany magazynowe, zamiast szukać produktów i robić to po przyjęciu na stan magazynowy. 

otworzyć okno dialogowe Nowy produkt

Jeśli wszystko zrobiłeś poprawnie, produkt zostanie dodany do tabeli z wartością nominalną i usłyszysz dźwiękowy wskaźnik, jak podczas dodawania produktu do tabeli zapasów.

Szkicy przyjęć na stan magazynowy

Jeśli masz duży dokument przyjęcia lub z jakiegoś powodu musisz się zająć czymś innym, możesz wówczas wstrzymać przyjęcia n astan ,agazynowy, naciskając przycisk "Zapisz jako wersję roboczą".

Szkicy przyjęć na stan magazynowy

Po kliknięciu przycisku zapisywania okno dialogowe pozostaje otwarte, a dokument bez numeru o nazwie "Wersja robocza" pojawia się w tabeli wysyłek. Wersja robocza jest dostępna tylko dla jej twórcy. 

nazwie "Wersja robocza"

Możesz zapisać dokument pośredni do ubezpieczenia lub wrócić do dokumentu w dowolnym momencie, aby zakończyć wysyłkę.

Nowe uprawnienia dla pracowników

Wraz z rozszerzeniem możliwości wysyłki produktów pojawiły się nowe uprawnienia dla pracowników. W uprawnieniu "Przyjęcie na stan magazynowy", pojawiły się jeszcze trzy inne:

  •         może przeglądać wysyłkę (pracownicy bez tego pozwolenia nie zobaczą zakładki “Przyjęcie na stan magazynowy");
  •         może tworzyć przyjęcie na stan magazynowy;
  •         może usunąć przyjęcie na stan magazynowy.

Nowe uprawnienia dla pracowników

Domyślnie wszystkie trzy pozostałe uprawnienia są włączone dla pracowników z włączonym uprawnieniem "Przyjęcie na stan magazynowy".

Pojawiło się również nowe uprawnienie "Może utworzyć nowy towar". Domyślnie jest już włączone dla pracowników z uprawnieniem "Może edytować towary".

pracowników z uprawnieniem "Może edytować towary"

Przypominamy Ci, że na stronie "Ustawienia > Pracownicy" możesz skonfigurować uprawnienia dla każdej roli.

Ustawienie szablonu numeru seryjnego

Teraz możesz dostosować własny szablon numeru seryjnego. W tym celu przejdź do strony "Ustawienia > Ogólne" i w bloku "Magazyn" znajdź pole "Szablon numeru seryjnego".

Ustawienie szablonu numeru seryjnego

Tutaj, podobnie jak w szablonach numeru zamówienia, dokumentu lub faktury, {C:5} reprezentuje licznik numeru seryjnego o długości 5 znaków, zaczynając od 0.

Wybierając szablon numeru należy wziąć pod uwagę, że numery seryjne powinny mieć co najmniej 4 znaki. Jeśli numery będą zbyt długie, nie będą pasować do wydrukowanych etykiet. Numer może zawierać tylko litery łacińskie (A-Z), kropki, przecinki, myślniki, podkreślenia, ukośniki i cyfry (0-9).

Ulepszone wyszukiwanie zapasów

Udoskonaliliśmy wyszukiwanie zapasów, dzięki czemu można szybciej znaleźć odpowiednie dokumenty.

W zakładce "Przyjęcie na stan magazynowy" wyszukiwanie działa według numeru dokumentu, numeru faktury, pracownika, który utworzył dokument, dostawcy, magazynu oraz komentarza do dokumentu.

W zakładce "Spisanie n astraty" wyszukiwanie działa według numeru dokumentu, osoby, która utworzyła dokument, dostawcy, magazynu oraz komentarza do dokumentu.

Aby znaleźć zakładkę "Przeniesienia", należy posłużyć się numerem dokumentu, imieniem pracownika, nazwami magazynów (odjazd i miejsce docelowe) oraz skomentować dokument.

Wyszukiwanie w "Inwentaryzacji" działa według numeru dokumentu, numerów powiązanych dokumentów wysyłki, odpisów i przeniesień, według nazwy magazynu, kategorii, imienia pracownika i komentarza do dokumentu.

Aby znaleźć "Zwrot zakupu", należy posłużyć się numerem dokumentu, numerem dokumentu bazowego (wysyłki), nazwą magazynu, pracownikiem i dostawcą oraz komentarzem do dokumentu.

To wszystko. W międzyczasie, gdy Ty oceniasz nowe możliwości wysyłki produktów, my aktywnie przygotowujemy się do kolejnej aktualizacji, która nastąpi wkrótce ?

comments powered by Disqus